WE STAAN VOOR VERBINDING, VERSTERKING EN ONDERSTEUNING

Hambaken Connect is een professionele welzijnsorganisatie. We richten ons op het begeleiden van jeugd en jongeren in de Bossche wijk Hambaken naar een goede toekomst, met betrokkenheid van hun ouders/gezin. We zetten sport- en culturele activiteiten in als bindend middel. Bij de uitvoering van onze activiteiten worden we ondersteunt door krachten in de wijk en rolmodellen uit heel de stad. Deze vrijwilligers zetten zich samen met ons in voor de toekomst van de opgroeiende jeugd in Hambaken.

IN OPRICHTING:
ACADEMY4IMPROVERS

Ons activiteitenaanbod is voor een groot deel uitgegroeid tot een Academy4improvers. De academie bestaat uit verschillende elementen waardoor improvers (kinderen, jongeren en ouders) zich op persoonlijk vlak verder kunnen ontwikkelen, sociale- en studievaardigheden versterken, 21st century skills ontplooien, hun horizon verbreden, laten inspireren door rolmodellen en hun talenten vergroten.

Huidige elementen van de academie zijn: Onderwijsondersteuning, Boekestafette, Speak4Improvers, SKILSS-training, Toekomst Coaching, Talentenklas en thema bijeenkomsten voor ouders.

Wil je graag meer weten over onze academie in Hambaken? Neem dan contact op met projectleider en sociaal werker Yassin Settout via y.settout@hambakenconnect.nl

VRIENDEN VAN HAMBAKEN CONNECT

Onderstaande organisaties dragen Hambaken Connect een warm hart toe!

Gemeente ’s-Hertogenbosch | Rotaryclub Vught | Stichting Boudewijn van Gorp | Stichting De Vinckenslagh HL | Stichting De Helpende Zon | LXA, The Law Firm | Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West | Buro BRAND | Study Flow | Patentwerk | Stichting Nelissen-Smit | Heutink | Reijnders | Lionsclub ’s-Hertogenbosch | Royal Talens | Novalis | Kings of Colors | Appél | Stichting 1184

HC PERSKAMER

Ben jij journalist en heb je specifieke informatie of beeldmateriaal van ons nodig? Neem dan contact met onze beleidsmedewerker
Hiwi Abdel Jabar via h.abdeljabar@hambakenconnect.nl. Zij vertelt jou graag meer over onze organisatie en activiteiten.

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

HAMBAKEN CONNECT

DROMEN, TALENTEN EN TOEKOMST