GEGEVENS ANBI

Naam: Stichting Hambaken Connect
Stationaire doelstelling: Het begeleiden van jeugdigen in de wijk Hambaken naar een succesvolle toekomst en het verbreden van de horizon van de jeugd door vanuit hun eigen motivatie, interesses, talenten en kwaliteiten bewuste keuzes te laten maken voor hun toekomst.
KVK: 77388933
RSIN: 860992408
Bezoekadres: Het Wielsem 1, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Utrechtstraat 26, 5224 XT ‘s-Hertogenbosch
Bestuur: het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Dhr. S. M. Meijer, voorzitter
– Dhr. P. de Boer, secretaris
– Dhr. F. H. M. Mutsaerts, penningmeester
Beloningsstructuur
Leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De medewerkers van Hambaken Connect vallen onder de CAO Sociaal Werk.
Beleidsplan 2022-2025
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

HAMBAKEN CONNECT

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE SAMENWERKEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP