BOTTOM UP
ZONDER OOGKLEPPEN

Youssef Noudri is in 2005 gestart met Hambaken Gym: een kickboksvereniging met een maatschappelijke missie. Hier wordt kickboksen ingezet om verbinding te maken met jongeren in de Bossche wijk Hambaken, het doorbreken van negatieve gedragspatronen, het bouwen aan zelfvertrouwen en hen te begeleiden naar een goede toekomst mét betrokkenheid van hun ouders.

Doordat dit concept zodanig aansloeg in Hambaken, is het burgerinitiatief van Youssef, met behulp van het voormalige bestuur en zijn compagnon Yassin Settout, in 2018 uitgegroeid tot een belangrijke organisatie en partner in Hambaken. Sindsdien wordt naast kickboksen meerdere activiteiten voor jeugd, jongeren en hun ouders aangeboden in combinatie met individuele begeleiding op het gebied van onderwijs, werk en toekomst.

In 2020 is het initiatief door ontwikkelt in Stichting Hambaken Connect. Eind 2021 is ons werkgebied zich verder gaan uitbreiden in Noord en verzorgen we locatie gebonden jongerenwerk in Jongerencentrum Noord.

Onze expertise en werkwijze

Wij werken volgens de systeemgerichte benadering om de leefgebieden thuis-onderwijs-vrije tijd bij een moeilijk bereikbare/kwetsbare doelgroep te verbinden, versterken en ondersteunen. Binnen de systeemgerichte benadering worden ouders betrokken en ondersteunt bij de persoonlijke- en schoolontwikkeling van hun kinderen.

Bovendien werken wij cultuursensitief en hebben we in het bijzonder een expertise in de culturele en sociaaleconomische achtergrond van de wijk. De kracht van Hambaken Connect zit specifiek in het werken vanuit een langdurige vertrouwensrelatie met kinderen, jongeren en hun ouders. Samen met rolmodellen in de wijk en stad (vrijwilligers) en het Bossche bedrijfsleven bouwen we voor kwetsbare gezinnen in Hambaken aan een sterke, gezonde en veilige community waarin inclusie en gelijke kansen worden gecreëerd voor en benut door jongeren om zich te ontplooien tot volwaardige volwassenen.

Onze centrale positie zetten we in om duurzame verbindingen te leggen tussen het formele en informele netwerk in de wijk en stad. Hiermee openen wij jongeren en gezinnen -die zich buitengesloten voelen en/of tussen wal en schip van instanties vallen- deuren die normaliter gesloten blijven.

Impact
Wij maken ruim 17 jaar lang directe impact bij kwetsbare jongeren en gezinnen in Hambaken. Een nieuwe generatie groeit op met beter ontwikkelde persoonlijke, sociale en studievaardigheden. Dit heeft effect op hun schoolprestaties en taalontwikkeling. Hierdoor verkleinen wij bij een moeilijkbereikbare doelgroep het risico op vroegtijdige schoolverlating en perspectiefloos thuiszitten of hangen op straat met overlast tot gevolg. De jongeren maken bewuste en betere keuzes voor hun toekomst en dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en een beter kwaliteit van leven.

Sinds 2020 leggen wij ons werk vast in de vorm van een jaarverslag.

MISSIE
Bij Hambaken Connect willen we dat kinderen en jongeren leren om hun horizon te verbreden. Daardoor kunnen zij vanuit hun eigen motivaties, interesses en talenten bewuste keuzes maken voor hun toekomst. Dat doen we enerzijds door kansen te bieden om talenten te ontdekken, vergroten en in te zetten in de eigen leefomgeving en anderzijds door hun sociale veerkracht en zelfredzaamheid
te versterken.

Daarnaast richten we ons op ouders door hun betrokkenheid bij de (school)ontwikkeling van hun
kinderen te bevorderen en de ouderlijke positie binnen het gezin te versterken.

VISIE
We zijn ervan overtuigd dat vroege interventie een groot verschil kan maken. Door zo vroeg mogelijk verbinding te leggen met jeugd en jongeren in Hambaken én hen de juiste handvatten te bieden, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Zij zullen in de toekomst bewust en gemotiveerd hun plek in de samenleving innemen.

BESTUUR

SIWERT MEIJER
SIWERT MEIJERVoorzitter
Lecturer Social Work bij Avans Hogeschool
PETER DE BOER
PETER DE BOERSecretaris
Advocaat/Partner bij LXA The Law Firm
FLORIS MUTSAERTS
FLORIS MUTSAERTSPenningmeester
Partner/Eigenaar bij Clavis

MEDEWERKERS

YOUSSEF NOUDRI
YOUSSEF NOUDRI
Initiatiefnemer
Coördinator Jongerenwerk Hambaken
06 – 43 07 68 98
y.noudri@hambakenconnect.nl
YASSIN SETTOUT
YASSIN SETTOUT
Mede-initiatiefnemer
Coördinator Jongerenwerk Noord
06 – 81 62 20 47
y.settout@hambakenconnect.nl

HIWI ABDEL JABAR
HIWI ABDEL JABAR
Beleid & Communicatie
06 – 15 59 82 13
h.abdeljabar@hambakenconnect.nl
SABINE HOOGESTEGER
SABINE HOOGESTEGER
Jongerenwerker
06 – 45 91 40 63
s.hoogesteger@hambakenconnect.nl
SIHAM AMRIUI
SIHAM AMRIUI
Jongerenwerker

06 – 45 41 13 27
s.amriui@hambakenconnect.nl

NAOUAL MOUMNI
NAOUAL MOUMNI
Jongerenwerker
06 – 45 96 77 34
n.moumni@hambakenconnect.nl
GINO VAN KASTEREN
GINO VAN KASTEREN
Jongerenwerker
06 – 49 37 36 99
g.vankasteren@hambakenconnect.nl

HAMBAKEN CONNECT

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE SAMENWERKEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP