BOTTOM UP
ZONDER OOGKLEPPEN

Youssef Noudri is in 2005 gestart met Hambaken Gym: een kickboksvereniging met een maatschappelijke missie. Hier wordt kickboksen ingezet om verbinding te maken met jongeren in de Bossche wijk Hambaken, het doorbreken van negatieve gedragspatronen, het bouwen aan zelfvertrouwen en hen te begeleiden naar een goede toekomst. Doordat dit concept zodanig aansloeg is het burgerinitiatief van Youssef met behulp van het voormalige bestuur inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke en waardevolle organisatie en partner in de wijk. Sinds 2018 worden naast het kickboksen meerdere sporten, activiteiten en individuele begeleiding aangeboden en werken we met een gezinsgerichte aanpak. Sinds 2020 heeft de stichting een nieuwe naam: Hambaken Connect.

Onze werkwijze

Wij werken vanuit een langdurige vertrouwensrelatie met jeugd, jongeren, hun ouders en de kracht van de wijk. Samen bouwen we aan een sterke, positieve en kansrijke community. Binnen deze community staan Dromen, Talenten en Toekomst centraal: we ontdekken samen met jeugd en jongeren wat hun dromen en talenten zijn en we begeleiden hen naar een goede toekomst waarin zij hun talenten optimaal benutten. Hun ouders betrekken we bij het begeleidingsproces én we ondersteunen en versterken hen bij het positief opvoeden van hun kinderen.

 

Onze professionals werken systeembreed, cultuurbewust en cultuursensitief. Zo staan we dichtbij de inwoners van Hambaken en hebben we expertise in de culturele achtergrond van de wijk.

MISSIE
Bij Hambaken Connect willen we dat kinderen en jongeren leren om hun horizon te verbreden. Daardoor kunnen zij vanuit hun eigen motivaties, interesses en talenten bewuste keuzes maken voor hun toekomst. Dat doen we enerzijds door kansen te bieden om talenten te ontdekken, vergroten en in te zetten in de eigen leefomgeving en anderzijds door hun sociale veerkracht en zelfredzaamheid
te versterken.

Daarnaast richten we ons op ouders door hun betrokkenheid bij de (school)ontwikkeling van hun
kinderen te bevorderen en de ouderlijke positie binnen het gezin te versterken.

VISIE
We zijn ervan overtuigd dat vroege interventie een groot verschil kan maken. Door zo vroeg mogelijk verbinding te leggen met jeugd en jongeren in Hambaken én hen de juiste handvatten te bieden, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Zij zullen in de toekomst bewust en gemotiveerd hun plek in de samenleving innemen.

BESTUUR

SIWERT MEIJER
SIWERT MEIJERVoorzitter
Lecturer Social Work bij Avans Hogeschool
PETER DE BOER
PETER DE BOERSecretaris
Advocaat/Partner bij LXA The Law Firm
FLORIS MUTSAERTS
FLORIS MUTSAERTSPenningmeester
Partner/Eigenaar bij Clavis

MEDEWERKERS

YOUSSEF NOUDRI
YOUSSEF NOUDRISociaal Werker
YASSIN SETTOUT
YASSIN SETTOUTSociaal Werker
NESLIHAN COSKUNSociaal Werker
HIWI ABDEL JABAR
HIWI ABDEL JABARBeleidsmedewerker

HAMBAKEN CONNECT

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE SAMENWERKEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP