SAMENWERKINGS
VERBAND NOORD

Ons activiteitenprogramma maakt deel uit van het bredere Wijk Uitvoering Plan (WUP) 2019/2020 dat we samen met Jongerencentrum De Poort en PowerUp073 uitvoeren. Binnen onze samenwerking hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het jongerenwerk en het borgen van onze gezamenlijke dienstverlening. Wij zetten ons in voor een stevig pedagogisch klimaat en sociale cohesie in de wijken in Noord.

 

Samen streven we naar het doel om jongeren in Noord in staat te stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Onze dienstverlening is preventief en draagt onder andere bij aan het voorkomen van criminaliteit, overlast en schooluitval. Onze aanpak vertaald zich in het WUP in drie pijlers: veiligheid & preventie, participatie en talentontwikkeling.

Binnen onze aanpak werken we samen met wijkpartners en organisaties in de stad op het gebied van veiligheid, welzijn en onderwijs:

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

PowerUp 073

Jongerencentrum de Poort

Straatcoaches

Farent Sociaal Werk

KOO/Wijkplein

Brede Bossche School De Hambaken

Kincentrum De Duizendpoot

Kindcentrum De Springplank

GGD Hart voor Brabant

RMC/ Leerplicht

Politie Den Bosch

Bureau HALT

Bossche Vakschool

Santca Maria Mavo

Koning Willem I College

Avans Hogeschool

Fontys Hogeschool

School Maatschappelijk Werk

Sportpark Noord

Weener XL