SAMENWERKINGS
VERBAND NOORD

Ons activiteitenprogramma maakt deel uit van het Wijk Uitvoering Plan (WUP) dat we samen met PowerUp073 uitvoeren. Binnen onze samenwerking hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het jongerenwerk en het borgen van onze gezamenlijke dienstverlening. Wij zetten ons in voor een stevig pedagogisch klimaat en sociale cohesie in de wijken in Noord.

Samen streven we naar het doel om jongeren in Noord in staat te stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Onze dienstverlening is preventief en draagt onder andere bij aan het voorkomen van criminaliteit, overlast en schooluitval. Onze aanpak vertaald zich in het WUP in drie pijlers: veiligheid & preventie, participatie en talentontwikkeling.

Binnen onze aanpak werken we samen met wijkpartners en organisaties in de stad op het gebied van veiligheid, welzijn en onderwijs:

 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • PowerUp073
 • Straatcoaches
 • Farent Sociaal Werk
 • KOO/Wijkplein
 • Brede Bossche School De Hambaken
 • Kincentrum De Duizendpoot
 • Kindcentrum De Springplank
 • GGD Hart voor Brabant
 • RMC/ Leerplicht
 • Politie Den Bosch
 • Bureau HALT
 • Bossche Vakschool
 • Santca Maria Mavo
 • Koning Willem I College
 • Avans Hogeschool
 • Fontys Hogeschool
 • School Maatschappelijk Werk
 • Sportpark Noord
 • Weener XL